Bloggen som öppnar dina ögon för din Bostad

Fönster

 

RSS

Golvläggare på uppdrag i Göteborg

7 Mar 2023

Hur ser arbetsveckan ut för en golvläggare i Göteborg? Vad består arbetsuppgifterna av för en golvläggare? Här kommer information gällande golvläggare.

Som golvläggare i Göteborg är det sällan en vecka är den andra lik. Visst händer det att golvläggaren kan hamna på större projekt där det ska läggas mycket stora golv, eller golv i ett flertal olika rum. Som på en industri, företag, köpcentrum, sjukhus eller bibliotek. Men oftast är det många olika uppdrag som fyller arbetsveckan för alla som jobbar med golvläggning.

Det som ofta lockar en person att bli golvläggare är att det är ett kreativt och omväxlande arbete där det är en mängd olika platser, människor och projekt som betas av under en arbetsvecka. Men det är också ofta mycket tillfredsställande att det är synliga ytskikt som skapas, precis som för en målare eller en tapetserare.

Jobbet som golvläggare i Göteborg

När en golvläggare kommer till ett projekt i Göteborg så ska det redan finnas en funktionell yta som golvet kan läggas på. Men det händer även att golvläggaren får riva ut ett gammalt golv, jämna till golvytan och lägga det nya golvet. Det beror på vad golvläggaren kan, har tid med och hur mycket jobb det krävs.

Som golvläggare kan arbetsuppgifterna även bestå av att åka och köpa det som krävs för att lägga golvet. Och i vissa fall kan beställaren även be om råd när det gäller vilket golv som ska läggas. Sist, men inte minst, är det också golvläggaren som sätter lister och trösklar när golvet är lagt.

Hitta din golvläggare i Göteborg genom att besöka www.golvläggaregöteborg.net

Golvslipning i Nacka är prisvärd

6 Mar 2023

Ibland längtar du kanske efter ett nytt och fräscht boende. Men gå inte över ån efter vatten, för ofta räcker det med en professionell golvslipning i Nacka.

Det är lätt att bli hemmablind och man ser inte alla skavanker förrän man jämför med något annat. Kanske har du besökt en kompis som har en helt nyrenoverad lägenhet, och du vill också ha det fint hemma. En professionell golvslipning i Nacka är både prisvärd och enkel att beställa. Det finns duktiga golvslipare som gärna kommer och gör jobbet.

En yrkesvan golvslipare vet hur man håller slipmaskinen så att golvytan blir jämn och fin. Slipdammet försvinner in i maskinen, och du får ett fantastiskt resultat. Det blir ett helt nytt golv, och det kan också se helt annorlunda ut än det gamla. Det gör det när du väljer en annan ytfinish, som till exempel matt lasyr i någon annan färg.

Golvslipning och sedan blankt golv

Du kan också välja en lackerad yta som är matt, halvblank eller helt blank. Fråga golvsliparen om vad som är bra att välja till just din bostad. När allt är färdigt behöver du inte längre vara så längtansfull när du ser kompisens lägenhet.

Det är alltså fullt möjligt att få det verkligt snyggt hemma med enkla medel. En golvslipning kostar en bråkdel av vad ett nytt golv kostar. Du sparar både på pengar och miljön när du slipar om ditt gamla golv, för du behåller och förädlar de naturresurser som redan finns i plankor, brädor och parkettstavar.

Effektiv mögelsanering för boende i Stockholm

6 Mar 2023

Om man misstänker att man drabbats av ett mögelangrepp i hemmet, kan det vara en god idé att kontakta ett företag som jobbar med mögelsanering i Stockholm.

Har man börjat uppleva att man känner trötthet, får huvudvärk eller drabbas av yrsel i hemmet, kan det vara ett varningstecken. Är man osäker på om man fått ett mögelangrepp i huset, kan man ändå kontakta en firma som jobbar professionellt med just mögelsanering i Stockholm.

Möglet kan många gånger vara osynligt och gömma sig i huset, men är ändå lika potent och hälsovådligt. För att kunna avlägsna det behöver man ofta särskilda rengöringsmedel och duktigt yrkesfolk som har erfarenhet av att effektivt bekämpa mögelangrepp. Gör man det inte rätt, riskerar man att få tillbaka möglet och det kan även sprida sig.

Mögelsanering när det görs på rätt sätt

När man tar hjälp av en professionell saneringsfirma brukar de se till att möglet inte bara försvinner helt – de använder även ett speciellt förebyggande medel som hindrar eller försvårar för mögel att åter få fäste i huset. På så vis blir man mer fredad mot framtida angrepp när hemmet inte längre är ett potentiellt näste.

Dessutom finns en del saker man kan tänka på själv. Mögel trivs som bekant i fuktiga miljöer, som källarutrymmen. Det man kan göra för att förhindra mögel att uppstå är att försöka hålla så torrt som möjligt. Om en källare är mycket fuktig kan det bli nödvändigt att dränera för att få bort fukten ur fastigheten.

Linjemålning kan bidra till ökad rörelse

4 Mar 2023

Västvärlden befinner sig i en situation som på sikt kan bli väldigt allvarlig. För första gången någonsin i historien så dör fler personer i övervikt än av svält. Vi lever mer stillasittande och vi får inte längre den naturliga rörelse som våra arbeten förr gav oss. I kombination med sämre kost och mer stress så skapar vi tickande bomber där kostnaderna för hela samhället redan nu är stora - men där de på sikt kan bli enorma.

Den som sticker ut mest handlar om barn och om det faktum att det finns en ökning av både övervikt och ren fetma som sjunker allt längre ner i åldrarna. Detta måste bromsas och vi vuxna måste tillsammans ta ansvar för att återigen erbjuda barn rätt utmaningar att använda sina kroppar för rörelse och fysiska utmaningar.

Med exempelvis linjemålning på skolgårdar och en linjemålning på lekplats så kan vi skapa forum för barnen att hitta på nya lekar, att leka gamla klassiker samt att använda sin fantasi och bygga helt nya världar. Linjemålning på lekplats är ett effektivt sätt att uppmuntra till lek och rörelse - och för att få barnen att minska på sin egen skärmtid.

Hur ska lekplatsen planeras?

Viktigt att poängtera i detta sammanhang är framförallt två saker. Den ena gäller ditt eget beteende som vuxen och som förälder: ditt barn kommer inte att göra som du säger - det gör som du gör. Om du hela tiden sitter med din telefon så kommer detta att signalera att spänningen finns därinne. Barnens minskade skärmtid bör alltså gå hand i hand med att du själv också drar ner på din egen skärmtid. Visar du själv att du rör på dig och använder din kropp rent fysiskt - ja, då kommer också ditt barn att göra detsamma.

Vad gäller linjemålning på lekplats så handlar den andra poängen om vikten av ett professionellt utförande och om planering. Kort sagt: den linjemålning som sker ska vara hållbar och detta över en längre tid och hur lekplatsen ska se ut är något som bör planeras. Vilka lekar ska kunna lekas, ska det finnas plats för någon bollsport - basket, exempelvis - och ska det finnas särskilt inramade områden för de allra minsta? Med rätt utförare så kan ni skapa en helt ny värld på lekplatsen.

Bergspräckning i Stockholm kräver rätt metoder

2 Mar 2023

Vår vackra natur är någonting som de flesta kan uppskatta, bergspräckning i Stockholm måste därför utföras på rätt sätt för att inte skada miljön omkring oss.

En oro många har när det sker stora byggprojekt och liknande som innebär mer eller mindre långtgående ingrepp i naturen, är att det ska vara skadligt för miljön i ett större perspektiv. Det är inte en helt obefogad oro då det finns gott om historiska exempel på hur mänsklig aktivitet haft katastrofal inverkan på miljön.

Beroende på var man kan tänkas bo i landet kommer olika typer av förberedande arbete att krävas innan det går att påbörja byggandet av ett hus eller dylikt. Medan det på vissa platser kanske räcker med enklare saker, kan det vara mer komplicerat på andra ställen, till exempel bergspräckning i Stockholm och liknande ställen.

Bergspräckning på ett miljövänligt vis

Berg och sten har människan genom tiderna arbetat med på många olika sätt. En av metoderna som används i dag är så kallad hydraulisk bergspräckning. En av fördelarna med denna metod är att den är just miljövänlig då den inte bildar en massa damm. Därutöver orsakar den inga vibrationer som kan vara skadliga för omgivningen omkring.

När berget sedan väl är hanterat är det bara att forsla bort bergresterna och sten med hjullastare och lastbil. Sedan kan bygget av det där drömhuset börja, eller varför inte en härlig swimmingpool eller dylikt? Oavsett vad du ska bygga så tänk på att välja rätt metod för att bli av med berget.

Marksanering – ett trist behov

27 Feb 2023

Dagens generationer får ta konsekvenserna av äldre generationers felsteg. En sådan sak är behovet av marksanering av mark där det tidigare legat företag.

Allt var inte bättre förr. Det var mycket som man inte hade så bra koll på. En sådan sak var utsläpp av föroreningar. Det är något som vi får ta konsekvenserna av nu. Det kan te sig helt obegripligt för dagens människor hur blåögda och korkade man var förr i tiden. Hur kunde man tro att om bara problemen försvann ur ens åsyn så var de borta?

Ta till exempel den gamla informationsfilmen som uppmanade folk att inte skräpa ned i naturen. Efter utflykten skulle man städa undan. Så långt var det väl gott nog. Men rådet som gavs var att dumpa skräpet i närmaste vattendrag. Helt otroligt!

Marksanering idag, men vad behövs i morgon?

För företag som sysslade med kemikalier så var det ett accepterat alternativ att helt enkelt gräva ned tunnor med kemikalierester i marken. Om företaget ägde marken så fick de göra precis som de ville. Tala om kortsiktigt tänkande.

När företaget i fråga har lagt ned verksamheten, kanske redan för länge sedan, och sådan mark ska tas i anspråk för andra ändamål, så ställer den förorenade marken till med rejält med problem. Massor av pengar måste läggas på marksanering innan det till exempel kan byggas nytt på marken. Och frågan är om vi blivit så mycket klokare idag. Vilken slags värld lämnar dagens människor efter sig till kommande generationer? 

Läs mer om marksanering, gå till denna sida: https://www.marksanering.nu/ 

Bristande taksäkerhet gör livet farligt för många invånare i Stockholm

20 Feb 2023

Om bara en person trillar ner från ett tak i Stockholm är det en person för mycket. Om alla fastighetsägare tänkte på taksäkerhet skulle olyckor minimeras.

Att falla från till exempel ett tak är en av de vanligaste orsakerna till att folk blir allvarligt skadade på jobbet i Stockholm. Yrkespersoner som sotare, snöskottare eller målare riskerar liv och hälsa genom att arbeta uppe på höga höjder. Därför ställer myndigheter som Arbetsmiljöverket höga krav på taksäkerhet.

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att säkerheten på taket är fullgod och tillräcklig. Det innebär att det ska finnas räcken, hållare för stegar och andra fasta installationer som garanterar taksäkerheten. I vissa fall kommer till exempel en sotare inte ens gå upp på taket om säkerheten inte är tillräcklig.

Stoppa nedfallande sotare med hjälp av fullgod taksäkerhet

Det är viktigt att du som äger en fastighet tar reda på vad som gäller för att uppfylla en god taksäkerhet i Stockholm. Om det sker en olycka kan du få stå till svars för att du inte har vidtagit tillräckliga åtgärder på grund av bristande säkerhet. Du kommer inte heller hitta någon som vill utföra arbeten på ditt tak.

Se till att bidra till en god arbetsmiljö genom att läsa på om taksäkerhet och sedan installera rätt säkerhetsanordningar på ditt tak. Du kommer inte bara uppfylla regelverken, utan även göra Stockholm lite säkrare för alla. En sotare som trillar ner på förbipasserande gör ju ingen glad. Taksäkerhet kan du läsa mer om här: taksäkerhetstockholm.nu

Ordning på grunden med golvläggare i Stockholm

19 Feb 2023

Om inte grunden är stabil och bra blir aldrig resten något att ha. Renovering börjar med ett snyggt golv så kontakta en kompetent golvläggare i Stockholm.

Ett hem ska inte se ut som en möbelkatalog. Det ska inte heller se ut som en backstuga från 1700-talet som aldrig renoverats. Har du snyggt hemma kan du åstadkomma din egen personliga och trivsamma röra i din egen stil. Är grunden väl omhändertagen kommer resten av sig självt.

Man ska aldrig underskatta betydelsen av ett bra golv. Det är ändå en mycket synlig del av bostaden. Den ska matcha dina varierande möbler och inredning och inte behöva bytas vartannat år. Du går på det varje dag, och det gör andra familjemedlemmar och husdjur också. Det ska kännas skönt att använda.

Enklast och bäst med proffsig golvläggare

När man ska välja material och utseende på ett golv behöver man komma ihåg att golvet ligger kvar i tjugo år. Vilda trender kan kännas lockande idag men blir fort omoderna och jobbiga. Vilken typ av utrymme det handlar om är också viktigt att minnas. Trägolv passar för det mesta men inte i våtutrymmen.

Vill du verkligen ha kvalitet är det alltid bäst att låta skickliga hantverkare ta sig an arbetet med att lägga golven. En golvläggare gör sitt jobb på en bråkdel av tiden. De arbetar med golvläggning varje dag medan morbror Gustav kanske gör det några gånger under livet. Ta kontakt med golvläggare i Stockholm för tips, råd och perfekt utfört jobb. Mer om golvläggare hittar du på denna sida: https://www.stockholmsgolvab.se/ 

Takläggare vet om ett tak passar huset i Uppsala

19 Feb 2023

Går man i tankar på att lägga ett nytt tak är det ofta för att det är slitet. En annan aspekt kan vara att man vill be takläggare i Uppsala att byta sort.

Ända sedan Anna och Erik köpte huset hade de pratat om att lägga originaltak. Det hade varit skiffer en gång i tiden men det var nu tegelpannor. Nu verkade det som att universum bestämt att det var dags för några av pannorna hade ramlat ner under ett oväder och krävde nu att de agerade till sist.

Därför tog de kontakt med en takläggare för att förhöra sig om det var möjligt att byta tak. Om det var det ville de givetvis ha ett kostnadsförslag. Till sin glädje fick de veta att det var möjligt och takläggaren lovade att skicka ett kostnadsförslag, vilket givetvis skulle innehålla rotavdrag.

Takläggare åtog sig jobbet

När det bara några dagar senare kom ett kostnadsförslag på hela kalaset fanns det inget att fundera på. Rotavdraget som man numera får dra av på tjänster gjorde stor skillnad. Så det tackade ja och ett datum för start bestämdes med det samma. Äntligen hade de kommit till skott och det kändes bra.

De var glada att de valt denna takläggare i Uppsala som var både noggrann och snabb. Det märktes att han arbetat länge i branschen. Så det dröjde inte länge innan tegelpannorna var borta och taket täcktes av skiffer. De stod och beundrade det tillsammans med takläggaren. Alla var rörande överens om att det hade varit rätt beslut att byta.

Vad vet du egentligen om braskaminer?

13 Feb 2023

Det finns många braskaminer på marknaden. Företag som till exempel Purefire kan erbjuda en uppsjö av modeller men vilken variant är bäst för dina behov?

För den som är ute efter hållbara och snygga braskaminer till rätt pris kommer företag som Purefire och liknande att kännas som lockande leverantörer. I deras sortiment fins ett stort urval av modeller. På så vis är det ingen match att hitta en braskamin som passar perfekt in i det egna hemmet.

När man väl valt en modell handlar det om placeringen av braskaminen. Den ska helst ha en relativt central plats så att dess värme kan nå ut i hela hemmet. Platsen måste också vara säker så att ingen onödig brandrisk uppstår. Sist ska kaminen även placeras på ett estetiskt tilltalande sätt så att den blir ett vackert blickfång för de boende i hemmet.

Vilka braskaminer finns det att välja på?

När det gäller braskaminer finns det en variant för alla. Det spelar faktiskt ingen riktig roll vilken typ av inredning du uppskattar – du kommer garanterat att hitta en braskamin som du tycker är snygg. Gillar man lite mörkare toner i hemmet kan man välja en svart braskamin. Detta ger ett rustikt och lite maskulin intryck.

Lägger man istället vikt vid en ljus och luftig inredningsstil kan en vit braskamin vara ett alternativ. Med vita väggar bakom den vita kaminen kommer den i princip att smälta in och bli osynlig. Ett komplement till den nya kaminen kan vara ett vedställ. Även dessa finns i många varianter och går att få i en stil som matchar braskaminen.

Smed fixar ramp för ökad tillgänglighet i Stockholm

11 Feb 2023

Fråga en smed i Stockholm vad det kostar att få en ramp för barnvagn, rullstol och rullator på plats i din bostadsrättsförening. Tillgänglighet är viktigt.

I många bostadsrättsföreningar kan framkomligheten och tillgängligheten vara bristande för människor som framför barnvagn, rullator eller rullstol. Men detta är enkelt åtgärdat. Även om det inte finns planer på att förändra situationen, kan du föra upp frågan på nästa medlemsmöte under punkten “Övriga frågor”.

Vägen till förändring är nämligen aldrig stängd i en demokratisk förening. Och om du dessutom har gjort ditt due diligence och undersökt förutsättningarna för att få en ramp på plats, är saken nog snart i hamn. Särskilt med tanke på att det finns ganska hårda krav på just tillgänglighet som alla fastighetsägare måste förhålla sig till.

Därför bör du begära in offerter från en smed eller tre innan styrelsemötet

När du vill veta vad det skulle kunna kosta att få en ramp på plats, kan du kontakta din lokala smed i Stockholm och fråga. En ramp görs med fördel som en stålkonstruktion, eftersom stål är ett mycket lätt, billigt och hållbart material. En smed kan säkert berätta mer om stålets alla fördelar, eftersom han eller hon är yrkeskunnig inom området.

Om du vill vara riktigt duktig inför mötet med föreningen eller styrelsen kan du på förhand ta in ett antal offerter från olika smeder. På så sätt är redan mycket av arbetet gjort för styrelsens del, och de kommer kunna klubba igenom sitt beslut utan vidare diskussion. Eller åtminstone efter en liten stunds diskussion, det brukar sällan gå helt smärtfritt till att ta beslut i en bostadsrättsförening.

Ta hjälp av en smed genom att besöka www.smedstockholm.se.

Brandtätning kan rädda liv

10 Feb 2023

Idag ser man att frågan om brandskydd tas på ett större allvar än tidigare. Många företag, fastighetsägare och exempelvis större entreprenörer är medvetna om A) risken som finns i att det kan börja brinna och B) vikten av att, i den mån det är möjligt, förhindra branden från att börja eller spridas vidare.

Dels så kan dessa nya insikter om ett gediget brandskydd rädda liv, men även sett till rent ekonomiska värden så finns det fördelar. I samband med nybyggnationer idag så är brandskydd en prioriterad fråga.

Brandskydd - en prioriterad fråga

Man bygger för att skapa säkerhet i samband med att en brand eventuellt får fäste. Målet är att alla ska kunna evakueras och att byggnaden i sig ska hålla sig intakt - utan att kollapsa. Brandtätning är en viktig del i detta.

Genom brandtätning kan man exempelvis se till att väggar och bjälklag inte övertänds och att en eld, genom detta, också kan isoleras under en tillräckligt lång tid så att alla som befinner sig i byggnaden ska hinna ta sig ut. Och - givetvis: under en så lång tid att exempelvis brandkåren ska hinna ta sig in och släcka branden.

En byggnad är långt ifrån homogen: det handlar om olika material, olika rum och en massa olika detaljer. Börjar det brinna så kommer de svagare länkarna i denna kedja att spela en avgörande roll i räddningsarbetet. Vissa saker tar eld snabbare än andra. Därför är brandtätning viktigt: genom det kan man också skjuta upp en eventuell katastrof.

Brandtätning kan förhindra en katastrof

Ser man till nutida katastrofer som exempelvis Green Fell Tower i London så har man i efterhand kunnat se tydliga brister i brandskyddet. Dels så saknades brandtätning - vilket gjorde att elden kunde spridas med den fruktansvärda hastighet den gjorde - och dels så fanns även andra detaljer som ledde till katastrofen där exempelvis nödutgångarna var blockerade av bråte.

Ett brandskydd är aldrig starkare än den svagaste länken. Lyckligtvis ser man idag att fler och fler insett detta och att fler också tar ansvar i denna fråga. Man vet aldrig när olyckan är framme - men däremot kan man alltid arbeta för att lindra effekterna av en sådan.

Hitta mer info kring brandtätning, gå till denna sida: brandtätning.net

← Äldre inlägg

Välkommen till Fönster-Bloggen

Du har hittat till Fönster-Bloggen, bloggen som öppnar dina ögon för din bostad! Här hittar du gott och blandat inom bostad, bygg, renovering och självklart fönster. Vi hoppas att du hittar mycket matnyttig information, blir inspirerad och kanske får upp ögonen för något kul du kan göra hemma hos dig för att göra din bostad bättre.