Bloggen som öppnar dina ögon för din Bostad

Anlita en geotekniker och få en stabil grund

En geotekniker arbetar med att undersöka vilka jord-, berg- och markförhållanden som finns på ett område där man planerar att bygga eller göra en anläggning.

Många börjar med att söka en tomt i lämpligt område för att bygga sitt drömhus. Kanske har man dessutom en färdig idé eller ritning på hur huset ska se ut. Finansieringen är klar och tiden är mogen för att sätta spaden i marken. Då är det dags att kontakta en lämplig entreprenör.

Om man inte har byggt förut kan det säkraste och mest bekväma sättet vara att välja totalentreprenad. Då får man hjälp med samordningen av alla de olika delarna av byggprocessen och tillgång till kunniga entreprenörer. Den viktigaste fasen är emellertid den som utförs innan man ens gjutit grunden. Det är i det läget man ska anlita en geotekniker för att undersöka mark och grundvatten.

En geotekniker ger det underlag som behövs för husets grundläggningsmetod

Genom att mäta och göra provtagningar på marken kan en geotekniker bidra med viktig information till konstruktören. Jordlagerföljd, jordart och bergnivå är avgörande för vilken metod man behöver använda för att skapa en stabil grund för byggnaden. Målet är att använda jorden som en del i den bärande konstruktionen.

När du anlitar ett företag för en geoteknisk undersökning kan du slippa obehagliga överraskningar under byggprocessen. Du får dessutom möjlighet att välja den mest ekonomiska lösningen. Företag, som exempelvis Sitowise, finns med under hela byggprocessen från de första utredningarna till stöd och rådgivning under själva byggprocessen.

12 Jul 2023

Välkommen till Fönster-Bloggen

Du har hittat till Fönster-Bloggen, bloggen som öppnar dina ögon för din bostad! Här hittar du gott och blandat inom bostad, bygg, renovering och självklart fönster. Vi hoppas att du hittar mycket matnyttig information, blir inspirerad och kanske får upp ögonen för något kul du kan göra hemma hos dig för att göra din bostad bättre.