Bloggen som öppnar dina ögon för din Bostad

Asbestsanering i Stockholm hanterar asbest på bästa sätt

Asbest är inte asbäst. Kontakta en kunnig firma som arbetar med asbestsanering i Stockholm, när du behöver proffshjälp. För en trygg och effektiv sanering.

Att asbest är farligt är varken en nyhet eller en överraskning. Om du misstänker eller har fått bekräftat att du har asbest i ditt hus behöver du en asbestsanering i Stockholm. Med hjälp av proffs blir din bostad fri från asbest, utan risk för att det farliga ämnet letar sig ut i naturen.

Asbest finns i flera olika byggmaterial, främst i gamla byggnader. Så länge materialet är helt och orört är det ingen fara. Om exempelvis eternitplattor blir skadade, eller om du planerar att riva ner dem behöver du kontakta en expert inom asbest.

Asbestsanering på korrekt vis

Firmor som arbetar med asbestsanering i Stockholm ska följa de regler som satts upp av Arbetsmiljöverket. Det medför att arbetet ska ske med säkerhet i fokus, för både personer och miljö. Asbest är mycket farligt att andas in, för både människor och djur. Att materialet och saneringen hanteras på ett korrekt och säkert vis är därför av högsta prioritet.

Material som innehåller asbest kan inte slängas på en vanlig soptipp, eller fraktas öppet på ett flak. Det finns ett tydligt regelverk gällande behandling och eliminering av asbestmaterial. Kunniga och erfarna firmor som arbetar med asbestsanering har koll på regelverken och ser till att byggmaterialet tas om hand på rätt sätt. Ett klokare val för din hälsa, naturen och din närmiljö.

Läs mer kring asbestsanering på denna sida: https://www.asbestsaneringstockholm.nu/ 

29 Mar 2023

Välkommen till Fönster-Bloggen

Du har hittat till Fönster-Bloggen, bloggen som öppnar dina ögon för din bostad! Här hittar du gott och blandat inom bostad, bygg, renovering och självklart fönster. Vi hoppas att du hittar mycket matnyttig information, blir inspirerad och kanske får upp ögonen för något kul du kan göra hemma hos dig för att göra din bostad bättre.