Bloggen som öppnar dina ögon för din Bostad

Brandtätning kan rädda liv

Idag ser man att frågan om brandskydd tas på ett större allvar än tidigare. Många företag, fastighetsägare och exempelvis större entreprenörer är medvetna om A) risken som finns i att det kan börja brinna och B) vikten av att, i den mån det är möjligt, förhindra branden från att börja eller spridas vidare.

Dels så kan dessa nya insikter om ett gediget brandskydd rädda liv, men även sett till rent ekonomiska värden så finns det fördelar. I samband med nybyggnationer idag så är brandskydd en prioriterad fråga.

Brandskydd - en prioriterad fråga

Man bygger för att skapa säkerhet i samband med att en brand eventuellt får fäste. Målet är att alla ska kunna evakueras och att byggnaden i sig ska hålla sig intakt - utan att kollapsa. Brandtätning är en viktig del i detta.

Genom brandtätning kan man exempelvis se till att väggar och bjälklag inte övertänds och att en eld, genom detta, också kan isoleras under en tillräckligt lång tid så att alla som befinner sig i byggnaden ska hinna ta sig ut. Och - givetvis: under en så lång tid att exempelvis brandkåren ska hinna ta sig in och släcka branden.

En byggnad är långt ifrån homogen: det handlar om olika material, olika rum och en massa olika detaljer. Börjar det brinna så kommer de svagare länkarna i denna kedja att spela en avgörande roll i räddningsarbetet. Vissa saker tar eld snabbare än andra. Därför är brandtätning viktigt: genom det kan man också skjuta upp en eventuell katastrof.

Brandtätning kan förhindra en katastrof

Ser man till nutida katastrofer som exempelvis Green Fell Tower i London så har man i efterhand kunnat se tydliga brister i brandskyddet. Dels så saknades brandtätning - vilket gjorde att elden kunde spridas med den fruktansvärda hastighet den gjorde - och dels så fanns även andra detaljer som ledde till katastrofen där exempelvis nödutgångarna var blockerade av bråte.

Ett brandskydd är aldrig starkare än den svagaste länken. Lyckligtvis ser man idag att fler och fler insett detta och att fler också tar ansvar i denna fråga. Man vet aldrig när olyckan är framme - men däremot kan man alltid arbeta för att lindra effekterna av en sådan.

Hitta mer info kring brandtätning, gå till denna sida: brandtätning.net

10 Feb 2023

Välkommen till Fönster-Bloggen

Du har hittat till Fönster-Bloggen, bloggen som öppnar dina ögon för din bostad! Här hittar du gott och blandat inom bostad, bygg, renovering och självklart fönster. Vi hoppas att du hittar mycket matnyttig information, blir inspirerad och kanske får upp ögonen för något kul du kan göra hemma hos dig för att göra din bostad bättre.