Bloggen som öppnar dina ögon för din Bostad

Det här sköter en bostadsrättsförening om

Bor man i en bostadsrätt tas besluten normalt av bostadsrättsföreningens styrelse. Det kan till exempel handla om att klippa gräset, göra ett fönsterbyte eller besluta om städning i trappuppgångarna. Om du som bostadsrättsinnehavare anser att något sköts på ett dåligt sätt ska du kunna få gehör för dina åsikter hos styrelsen. Men vad är det du egentligen kan påverka? Här kommer några exempel:

Fönsterbyte

Fastighetens fönster är något av ett gränsfall. Man brukar säga att det som syns och finns i lägenheten är bostadsrättsinnehavarens ansvar, medan det övriga är bostadsrättsföreningens ansvar. Det här är något förenklat och det finns både undantag och gränsfall.

När det gäller innerglas på fönstret kan du behöva byta det själv. Likaså kan du behöva stå för viss målning. Ett komplett fönsterbyte är dock något som bostadsrättsföreningen som regel tar hand om. Stadgarna skiljer sig visserligen åt från bostadsrättsförening till bostadsrättsförening, men normalt är det inte din uppgift att utföra ett komplett fönsterbyte. Om du märker att det drar mycket eller att fönstren är i dåligt skick, kan det vara läge att höra av sig till någon i styrelsen.

Vad ska ingå i avgiften?

Som bostadsrättsinnehavare betalar du en avgift varje månad. Det är upp till er i föreningen att bestämma vad som ska köpas för de pengarna. Till exempel är det vanligt att man anlitar företag för trappstädning, en kostnad som då betalas genom den månatliga avgiften. Om ni bor i en liten förening kan ni till exempel komma överens om att göra detta själva med hjälp av ett rullande schema.

Ett annat exempel är förrådsutrymme. I de flesta fastigheter har de boende antingen en vind eller en källare att ställa sina saker i. I mindre fastigheter kan dock ett förråd behöva hyras för sakerna. Om du tycker att förrådet som bostadsrättsföreningen hyr nu är för dyrt, och att du kan hitta ett bättre alternativ, är det något du kan höra av dig till styrelsen med.

Godkänna nya medlemmar

I både mindre och större bostadsrättsföreningar kan en stor del av arbetet innebära att godkänna nya medlemmar till föreningen. Det här blir ofta en stående punkt hos bostadsrättsföreningar på mötena. De allra flesta människor har rätt till att bli medlemmar i en bostadsrättsförening. I undantagsfall kan det dock finnas undantagsklausuler som säger att medlemmarna till exempel behöver tillhöra en viss yrkesgrupp eller att de måste vara över 55 år för att bli godkända. Ofta räcker det dock med att se till att den nya medlemmen bedöms kunna betala avgiften till föreningen samt vara skötsam.

22 Aug 2017

Välkommen till Fönster-Bloggen

Du har hittat till Fönster-Bloggen, bloggen som öppnar dina ögon för din bostad! Här hittar du gott och blandat inom bostad, bygg, renovering och självklart fönster. Vi hoppas att du hittar mycket matnyttig information, blir inspirerad och kanske får upp ögonen för något kul du kan göra hemma hos dig för att göra din bostad bättre.