Bloggen som öppnar dina ögon för din Bostad

Får man måla fönster i hyresrätt?

Vad får man göra, och inte göra, när det kommer till renovering? Får man byta golv eller renovera badrummet? Får man måla fönster i hyresrätt?

Du får alltid måla väggar, tak och fönster i en hyresrätt. Men prata alltid med hyresvärden först. Det finns nämligen risk att hela arbetet måste återställas när flytten sker. 

Måla om själv – du får betala själv

Om fönster planeras att målas om är första steget alltid att kontakta hyresvärden. Det kan ju finnas en planering att ommålning ska ske inom en kort framtid och att man därmed inte behöver utföra jobbet själv. 

Vill man däremot måla om ändå får man själv stå för kostnaden. I jordbalken (som reglerar uthyrning) framgår att alla hyresgäster får måla om förutsatt att man betalar allt själv. 

Men kan påverka bruksvärdet

Hyresvärden kan alltså inte neka ommålning av invändiga detaljer. Som hyresgäst kan man sedan bo med den stil och färg man önskar. Däremot kan det uppstå en stor kostnad vid flytt. Det finns nämligen krav på att lägenheten ska återställas till ursprungligt skick vid flytt. Större borrhål kan behöva spacklas igen och har målning eller tapetsering skett kan hantverkare behöva återställa detta. Allt beror på hur bruksvärdet påverkats samt om det utförts fackmannamässigt korrekt. 

Arbete som inte utförts fackmannamässigt rätt minskar bruksvärdet vilket därmed kräver återställning. Gör man det inte själv kan hyresvärden ta in hantverkare och skicka kostnaden mot tidigare hyresgäst. 

Men även starka färger eller om man exempelvis har målat på en tapet kan innebära lägre bruksvärde och därmed innebära krav på återställning. 

Hyresnämnden avgör minskning av bruksvärdet

De flesta hyresvärdar har färdiga mallar som anger hur mycket som hyresgästen måste ersätta vid skada eller renovering som måste återställas. Om en hyresvärd kräver en större summa än vad hyresgästen anser vara skäligt kan kontakt tas med en lokal hyresnämnd. 

Hyresnämnden kan i första läget se på kravet och yttra sig kring om det ser acceptabelt ut eller inte. Ta därför kort på eventuella skador eller ommålningar som måste korrigeras samt skicka med kopia på kravet från hyresvärden. I slutändan är det hyresnämnden som kan avgöra hur stor ersättning som får krävas. Men det är det få som är medveten om. 

Renovering ska ske med ”skäligt mellanrum”

Du som hyresgäst ska kunna förvänta dig att fastighetsägaren renoverar lägenheten med ”skäligt mellanrum”. Det finns alltså ingen lag som anger hur tätt renovering bör ske utan detta är lite av en tolkningsfråga. 

Bästa vägen är att fråga fastighetsägaren om det finns någon renoveringsplan som därmed anger när renovering förväntas ske. Stora fastighetsbolag har alltid mallar som anger när golvet ska bytas, tapetsering ske och fönstren målas.

Här kan du hitta mer information om PVC-fönster: https://www.pvcfönstermellansverige.se

7 Nov 2019

Välkommen till Fönster-Bloggen

Du har hittat till Fönster-Bloggen, bloggen som öppnar dina ögon för din bostad! Här hittar du gott och blandat inom bostad, bygg, renovering och självklart fönster. Vi hoppas att du hittar mycket matnyttig information, blir inspirerad och kanske får upp ögonen för något kul du kan göra hemma hos dig för att göra din bostad bättre.