Bloggen som öppnar dina ögon för din Bostad

Geoteknisk undersökning med rapportering i realtid

Ett större projekt innebär lång planering med flera inblandade aktörer. Då underlättar det med en geoteknisk undersökning som ger information i realtid.

Det är många beslut som ska fattas när man driver ett större projekt. Allt måste stämma för att det ska falla på plats. En av de första åtgärderna är att kontrollera att marken man planerar att nyttja uppfyller de krav som behövs för att den ska kunna användas.

Den geotekniska undersökningen ger den grundläggande information som behövs för att planeringen ska kunna gå vidare. Markens beskaffenhet är avgörande för hur arbetet ska läggas upp och vilka åtgärder som behöver vidtas. Företag som utför den geotekniska undersökningen har utrustning som gör att du löpande kan följa utvecklingen i realtid.

Det är enkelt att kontakta företag som gör en geoteknisk undersökning

Företag som utför geoteknisk undersökning arbetar med att ta markprover och skickar sedan vidare materialet för analys. Ibland kan syftet vara att undersöka så att att marken inte är förorenad från tidigare verksamheter. Det kan också handla om grundvattenundersökningar, pumpinstallationer för grundvattensänkning eller borrarbeten av olika slag.

Det enklaste sättet att kontakta ett företag som utför geoteknisk undersökning är att använda kontaktformuläret. Innan undersökningen påbörjas behöver du också göra en arkivinventering för att se om det finns tidigare undersökningar gjorda på platsen. När du samlat den information du kan, och dessutom gärna besökt platsen, kommer du att få en offert på arbetet. När undersökningen påbörjats får du löpande information via molnet och genom valfritt filformat. Läs vidare om geoteknik här: www.geotekniskundersökning.se

2 Dec 2022

Välkommen till Fönster-Bloggen

Du har hittat till Fönster-Bloggen, bloggen som öppnar dina ögon för din bostad! Här hittar du gott och blandat inom bostad, bygg, renovering och självklart fönster. Vi hoppas att du hittar mycket matnyttig information, blir inspirerad och kanske får upp ögonen för något kul du kan göra hemma hos dig för att göra din bostad bättre.