Bloggen som öppnar dina ögon för din Bostad

Kravet på ett industrigolv

Vad är skillnaden mellan ett industrigolv och andra golv? Vilka krav finns det på ett industrigolv? Och vad avgör vilket golv man skaffar på företaget?

En industri är ett företag som tillverkar eller processar något i större skala. Det innebär att man innehar stora maskiner och att man troligen även fraktar tunga och stora mängder material och produkter. Därför ställs det också stora krav på industribyggnaden.

Precis som i alla byggnader är det golvet som får ta det hårdaste slitaget. Men i en industribyggnad är det nästan orimligt hårt slitage. Ett industrigolv ska tåla mycket, helt enkelt. Vätskor i form av vatten och andra, kanske lösande eller frätande, former. Men det är endast ett av kraven på ett industrigolv.

Industrigolv som trygghet

När man väljer vilket industrigolv man ska ha så finns det många olika variabler, förutom vilka vätskor som kommer förekomma. Ska golvet kunna klara tunga maskiner som liftar och truckar? Kommer golvet utsättas för extrema temperaturer åt något håll? Riskerar golvet till och med att nås av eld? Beroende på industri kan kraven på ett industrigolv skifta brett.

Men det är inte enbart vad golvet på en industri utsätts för som man ska tänka på. Det är även viktigt att tänka på att golvet är säkert, gällande exempelvis halkrisk. Golvet ska vara enkelt att hålla rent, vilket inte enbart innebär rengöring utan även att golvet inte ska suga åt sig. Allt detta gör skillnaden mellan ett industrigolv och exempelvis ett golv man har hemma.

28 Sep 2022

Välkommen till Fönster-Bloggen

Du har hittat till Fönster-Bloggen, bloggen som öppnar dina ögon för din bostad! Här hittar du gott och blandat inom bostad, bygg, renovering och självklart fönster. Vi hoppas att du hittar mycket matnyttig information, blir inspirerad och kanske får upp ögonen för något kul du kan göra hemma hos dig för att göra din bostad bättre.