Bloggen som öppnar dina ögon för din Bostad

Linjemålning kan bidra till ökad rörelse

Västvärlden befinner sig i en situation som på sikt kan bli väldigt allvarlig. För första gången någonsin i historien så dör fler personer i övervikt än av svält. Vi lever mer stillasittande och vi får inte längre den naturliga rörelse som våra arbeten förr gav oss. I kombination med sämre kost och mer stress så skapar vi tickande bomber där kostnaderna för hela samhället redan nu är stora - men där de på sikt kan bli enorma.

Den som sticker ut mest handlar om barn och om det faktum att det finns en ökning av både övervikt och ren fetma som sjunker allt längre ner i åldrarna. Detta måste bromsas och vi vuxna måste tillsammans ta ansvar för att återigen erbjuda barn rätt utmaningar att använda sina kroppar för rörelse och fysiska utmaningar.

Med exempelvis linjemålning på skolgårdar och en linjemålning på lekplats så kan vi skapa forum för barnen att hitta på nya lekar, att leka gamla klassiker samt att använda sin fantasi och bygga helt nya världar. Linjemålning på lekplats är ett effektivt sätt att uppmuntra till lek och rörelse - och för att få barnen att minska på sin egen skärmtid.

Hur ska lekplatsen planeras?

Viktigt att poängtera i detta sammanhang är framförallt två saker. Den ena gäller ditt eget beteende som vuxen och som förälder: ditt barn kommer inte att göra som du säger - det gör som du gör. Om du hela tiden sitter med din telefon så kommer detta att signalera att spänningen finns därinne. Barnens minskade skärmtid bör alltså gå hand i hand med att du själv också drar ner på din egen skärmtid. Visar du själv att du rör på dig och använder din kropp rent fysiskt - ja, då kommer också ditt barn att göra detsamma.

Vad gäller linjemålning på lekplats så handlar den andra poängen om vikten av ett professionellt utförande och om planering. Kort sagt: den linjemålning som sker ska vara hållbar och detta över en längre tid och hur lekplatsen ska se ut är något som bör planeras. Vilka lekar ska kunna lekas, ska det finnas plats för någon bollsport - basket, exempelvis - och ska det finnas särskilt inramade områden för de allra minsta? Med rätt utförare så kan ni skapa en helt ny värld på lekplatsen.

4 Mar 2023

Välkommen till Fönster-Bloggen

Du har hittat till Fönster-Bloggen, bloggen som öppnar dina ögon för din bostad! Här hittar du gott och blandat inom bostad, bygg, renovering och självklart fönster. Vi hoppas att du hittar mycket matnyttig information, blir inspirerad och kanske får upp ögonen för något kul du kan göra hemma hos dig för att göra din bostad bättre.