Bloggen som öppnar dina ögon för din Bostad

Modulbyggen kan lösa bostadsbristen

Med stor bostadsbrist i storstäderna prövas olika lösningar för att snabbt sätta upp nya bostäder. En väg är modulbyggen. Ett projekt som påbörjades 2015 och som sedan dess gett gott resultat. 

Med tillfälligt bygglov kunde man år 2015 sätta spaden i jorden och börja bygga 272 lägenheter i Västberga. Lägenheter som tack vare modulbygge mycket snabbt kunde sättas ihop och därmed i alla fall minska bostadsbristen något. Men samtidigt var det bara ett mycket litet steg framåt. Då räknade man med att flera hundratusen unga vuxna hade svårt att få egen bostad. Projektet med modulbyggen kunde ialalfall skapa förutsättningar för några att få ett eget boende. Dessutom gav det erfarenhet inför kommande byggen. 

Projektet började 2013

Redan 2013 påbörjades projektet mot att ställa upp modulbyggen. Detta för att byggas upp på områden som mobila enheter. Första steget togs sedan 2015 i Västberga och det tillfälliga bygglovet gäller i 15 år. Med tanke på att modulerna är relativt enkla att flytta skulle det vara möjligt att förflytta dessa om bygglovet inte förlängs eller blir permanent. 

Tanken från början var alltså inte att modulerna skulle stå kvar utan att de skulle flyttas till en annan tomt när väl bygglovet löpt ut. I och med att man främst vänder sig till studenter och unga ansågs det inte bli några större problem för dem att flytta när bygglovet närmade sig slutdatum. 

I en artikel på Nyteknik.se nämns att modulbyggen förväntas kunna flyttas minst två gånger under dess livstid. Det är i alla fall vad de räknade med när byggnaderna monterades i Västberga. Kvalité, monteringsalternativ och genomtänkt arkitektur skapar dessa möjligheter och något som därmed kan skapa betydligt mer flexibla boenden. Nu är det inte enbart människorna som behöver flytta – utan även bostäderna. 

Med 32 kvadratmeter och en hyra på ca 5000 kr var det många som var intresserade av att flytta in i dessa nyproducerade lägenheter. Målet var även att över 1000 lägenheter skulle byggas på samma sätt. 

Ett projekt i samarbete med Jagvillhabostad.nu

Under 2018 togs så nästa steg för dessa modulbyggen i Västberga. Det var organisationen jagvillhabostad som tillsammans med inredningsarkitekter och möbeldesigners från Konstfack förändrade utemiljön för bostäderna. 

Tanken var att innergårdarna skulle upplevas mer inbjudande och därmed användas mer av de som bor i området. Det var därmed ett samarbete mellan de som byggt bostäderna, Svenska Bostäder, samt Konstfack och Jagvillhabostad. 

Den första juni 2018 invigde studenterna sitt projekt och bjöd in allmänheten på visning under ett par timmar. 

Källa: Nyteknik.se – ”Modulbyggen ska korta bostadsköerna för unga”

7 Dec 2018

Välkommen till Fönster-Bloggen

Du har hittat till Fönster-Bloggen, bloggen som öppnar dina ögon för din bostad! Här hittar du gott och blandat inom bostad, bygg, renovering och självklart fönster. Vi hoppas att du hittar mycket matnyttig information, blir inspirerad och kanske får upp ögonen för något kul du kan göra hemma hos dig för att göra din bostad bättre.