Bloggen som öppnar dina ögon för din Bostad

Relining i Stockholm – istället för stambyte

Avloppsledningar måste förr eller senare repareras eller renoveras. Men de behöver inte alltid bytas ut. Låt en expert på relining i Stockholm inspektera rören.

Du äger ett antal äldre hyresfastigheter i Stockholm. Din fastighetsskötare är samvetsgrann, men han får ständigt klagomål från dina hyresgäster. Vattnet rinner inte ut tillräckligt snabbt och det kluckar från ledningarna. Din fastighetsskötare får ständigt rycka ut med sin vaskrensare, men han börjar tröttna.

Du börjar inse att något måste göras åt avloppsledningarna. Genom åren har de utsatts för en omild behandling. En vanlig metod att lösa upp proppar var tidigare att hälla kaustiksoda och varmt vatten, men det har successivt gett frätskador. Rören kan ha börjat vittra sönder. Några gånger har du låtit högtrycksspola ledningarna, men nu är det dags för andra åtgärder.

Relining i Stockholm – inspektera och fodra ledningarna

Du vill helst undvika stambyten i dina hyreslägenheter. För det första blir det dyrt och för det andra ger det en rad olägenheter för de boende. I värsta fall måste du ordna med ersättningslägenheter under tiden som stambytet genomförs. Du och din fastighetsskötare beslutar er för att kontakta en firma som är specialister på relining i Stockholm.

Firman börjar med att inspektera fastigheternas avloppsledningar med en kamera. De skador som finns lokaliseras och kartläggs. På några ställen har slitaget gått för långt. Där måste ledningarna rivas ut. Men majoriteten av avloppsledningarna kan relinas. Det innebär att rören fodras med en tjock och slitstark slang av plast. Slangen monteras med hjälp av att tryckluft blåses in i slangen.

2 Nov 2022

Välkommen till Fönster-Bloggen

Du har hittat till Fönster-Bloggen, bloggen som öppnar dina ögon för din bostad! Här hittar du gott och blandat inom bostad, bygg, renovering och självklart fönster. Vi hoppas att du hittar mycket matnyttig information, blir inspirerad och kanske får upp ögonen för något kul du kan göra hemma hos dig för att göra din bostad bättre.