Bloggen som öppnar dina ögon för din Bostad

Renovera fönster och bygga balkong samtidigt?

Det kommer nästan alltid olika projekt som måste genomföras för en BRF. Inte minst gäller detta fasaden och då i synnerhet fönstren som av hävd brukar kunna ta skada och därmed heller inte fylla den funktion man vill ha. Detta sett både ur ett estetiskt och funktionellt perspektiv.

Det funktionella som i sin tur består i att täta fönster leder till lägre energi- och uppvärmningskostnader, ett behagligare inomhusklimat samt bättre isolering och där samtidigt en ljuddämpande effekt finns. Fönster måste bytas med jämna mellanrum.

Vårt råd är att man passar på att genomföra även andra projekt i samband med att en fönsterrenovering eller ett fönsterbyte sker. Ett gott exempel på detta rör BRF:er i Sverige som äger fastigheter som saknar balkonger. Det går att bygga balkong till lägenheterna och det är faktiskt inte - som många tror - omöjligt. Tre saker står egentligen i vägen för era möjligheter att bygga balkong:

Det här kan stjälpa era möjligheter att bygga balkong

  • För få medlemmar som vill bygga balkong. Vi lever i en demokrati - även i det lilla. Det är klart att varje enskild medlem i er BRF ska få vara med att fatta beslut om huruvida de vill bygga balkong eller inte. Här brukar man säga att det krävs två-tredjedelar av rösterna för att det ska vara möjligt att gå vidare och anlita en entreprenör som http://www.byggabalkong.org.
  • Finansieringen: Kostnaden för att bygga balkonger till en hel fastighet kan bli hög och här finns några möjliga alternativ för hur projektet ska finansieras. 1) varje medlem betalar sin egen balkong. Det vanliga - och mest demokratiska - är att de medlemmar som vill bygga balkong betalar för den, medan de som inte vill bygga också låter bli. 2) Föreningen tar hela kostnaden. 3) Man skapar en betalningsplan som baseras på hur stora bostäder varje medlem har. De med större boyta betalar mer, de med lägre betalar mindre.
  • Bygglovsansökan avslås: För att få bygga balkong så krävs ett bygglov. Något som inte är helt lätt att få då det handlar om större fastigheter i centrala lägen. Ett råd är att man tar professionell hjälp med ritningarna så att dessa anpassas efter husets egna stil och säregenheter samt att balkongerna i fråga även matchar den arkitektoniska känsla som finns i området. Stadsbyggnadskontoret försöker alltid att få nya projekt att vävas in i befintliga - det ska ni ha i åtanke. Håll balkongerna efter standardmått också. Tre meter breda och 1.5 meter djupa - det brukar vara riktlinjerna att följa.
15 Sep 2018

Välkommen till Fönster-Bloggen

Du har hittat till Fönster-Bloggen, bloggen som öppnar dina ögon för din bostad! Här hittar du gott och blandat inom bostad, bygg, renovering och självklart fönster. Vi hoppas att du hittar mycket matnyttig information, blir inspirerad och kanske får upp ögonen för något kul du kan göra hemma hos dig för att göra din bostad bättre.