Bloggen som öppnar dina ögon för din Bostad

Välj stålstomme till ditt nästa bygge

En stålstomme är ett bra val när du ska bygga stort. Sporthallar och maskinhallar byggs oftast med stålkonstruktion, eftersom det är lätt att montera.

Att bygga med stålstomme har många fördelar. Stål är ett lätt men hållbart material, vilket gör att det går att bygga mycket stora konstruktioner. De flesta sporthallar, arenor och ishallar är byggda med just stålstomme, eftersom det är ett praktiskt material att för så stora dimensioner.

Stål är inte bara lättviktigt och hållbart, det är även ett material med låg miljöpåverkan. Stål är helt återvinningsbart och går att smälta ner till nya produkter. Det är även ett material som till stor del består av järn, som naturligt finns i jordskorpan. Eftersom stål är mycket lätt är det även lättare att transportera, vilket i sin tur ger mindre miljöpåverkan i form av utsläpp och avgaser.

En stålstomme håller länge

Stålkonstruktioner och stålstommar är helt anpassningsbara och det går både att kombinera olika balkar och stommar för dina behov och att designa och specialbeställa delar och stommar. Stål är även ett material som kräver mycket lite underhåll och det behöver inte besprutas med kemiska bekämpningsmedel. Stål är rostfritt och angrips inte av gnagare eller andra skadedjur.

Du kan välja att bygga med stålstomme när du exempelvis ska bygga ett garage eller en maskinhall. Stålkonstruktioner är vanligt förekommande i olika jordbruksverksamheter, eftersom de går snabbt att montera samtidigt som de håller i många år. Materialet är lätt att rengöra och tål mycket slitage utan att se härjat och slitet ut. Läs mer om stålkonstruktioner på denna hemsida: stålstomme.se

28 Nov 2022

Välkommen till Fönster-Bloggen

Du har hittat till Fönster-Bloggen, bloggen som öppnar dina ögon för din bostad! Här hittar du gott och blandat inom bostad, bygg, renovering och självklart fönster. Vi hoppas att du hittar mycket matnyttig information, blir inspirerad och kanske får upp ögonen för något kul du kan göra hemma hos dig för att göra din bostad bättre.